1317

Property ID: 1317

Property Description

Комерцијална зграда погодна за канцелариии, магацин, индустриски простор, лесно прилагодлива за различни концепти и цели. Нов објект со квадратури од: подрум 700m2, приземје од 960м2 и првиот кат 880м2 вклучуваќи нови опремени канцелариски простории од 350м2. Одделен комерцијален и индустриски влез и сопствен паркинг во склоп објектот.

Location

Кисела Вода

Size

2540 m2

Price

3.5 EUR / m2