Недвижнини


150 m2

#1305

Тип: Деловна зграда

Област: Карпош

Цена: 10.00 EUR / m2

Погледни
300 m2

#1304

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 9.00 EUR / m2

Погледни
270 m2

#1303

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 10.00 EUR / m2

Погледни
220 m2

#1302

Тип: Деловно/станбена зграда

Област: Карпош

Цена: 12.00 EUR / m2

Погледни
970m2

#1301

Тип: Комерцијален Објект

Област: Кисела Вода

Цена: 5.00 EUR / m2

Погледни