Home » blog » Што е хибриден модел на работно место и како функционира?
  • Работно место
  • Канцеларии
Image for hybrid work model
23 ноември 2022
6 минути за читање

Што е хибриден модел на работно место и како функционира?

Хибриден модел на работно место комбинира работа во канцеларија и работа на далечина за да им понуди флексибилност и поддршка на вработените. На хибридно работно место, вработените обично уживаат поголема автономија и подобра рамнотежа помеѓу работата и животот - и како резултат се повеќе ангажирани. Работодавците имаат корист од градењето попродуктивна, здрава и стабилна работна сила.

Што е хибриден модел на работно место?

Хибридниот модел на работно место е комбинација од работниците од далечина (remote workers) со работниците од канцеларија, при што некои или сите вработени имаат флексибилност да изберат каде и кога ќе работат. Времето во канцеларија може да се распределува по денови или тимови или по потреба. Каде и кога ќе се заврши работата ќе биде определено од она што e најразумно да се поттикнат највисоките нивоа на продуктивност.

Hybrid work model explanation
Хибридниот работен модел е некаде помеѓу стандардниот модел на работа и работа од далечина (Remote)

Хибридниот модел не е погоден за секое работно место или за секоја индустрија, тој најдобро одговара за вработените чија работа е компјутерска и не треба да се изведува на лице место. Неодамнешниот извештај ја разгледуваше далечинската работа што може да се направи без губење на продуктивноста. Утвредено е дека „околу 20% до 25% од работната сила во напредните економии би можеле да работат од дома помеѓу три и пет дена во неделата. Ова претставува четири до пет пати повеќе работа од далечина отколку пред пандемијата“.

Хибридниот модел на работното место не е привремен модел, туку тоа е иднината на работата за секоја агилна и флексибилна компанија.

Зошто хибридното работно место е норма во развој

Движењето хибридна работа се случуваше долго пред пандемијата, но како и со многу работи, СОВИД-19 ја забрза транзицијата. Бизнисите мораа брзо да надминат огромен број предизвици, од обезбедување на вистинските алатки до управување со продуктивноста и моралот во дисперзирана тимска средина. По неколку месеци, сепак, беше јасно дека нема враќање назад – затоа што вработените го претпочитаа овој нов, пофлексибилен начин на работа.

Сега кога некои вработени повторно влегуваат во традиционалните канцелариски поставки – барем дел од времето – бизнисите можат да имаат корист од лекциите научени од нивните работни искуства од далечина. Целта е да се дизајнира хибриден работен модел кој најдобро одговара на нивните специфични потреби.

Современите технологии за човечки ресурси го олеснуваат преминувањето кон хибридна работа со тоа што овозможуваат собирање, управување и анализа на податоци од сите тимови, без оглед на локацијата. Технологијата може да го поддржи вработувањето, надградувањето и доусовршувањето на вработените и кога се користи ефективно, исто така им овозможува на вработените пристап до сè што им е потребно.

Идеалното „ново нормално“ е инклузивно хибридно работно место каде што сите вработени – без разлика каде работат – се продуктивни, ангажирани и се чувствуваат поврзани и вклучени.

Придобивки од хибридна работна средина

  1. Зголемена продуктивност на вработените: Низа фактори придонесуваат за зголемување на продуктивноста: зголемена автономија за избор на работно време и локација; помалку прекини дома отколку во канцеларија; пренаменско време за патување; и можност да дојдете во канцеларија во моменти кога соработката лично е најдобра.
  2. Намалени трошоци: Компаниите ги разгледуваат нивните стратегии за недвижнини и можностите да го намалат канцеларискиот простор или да ги преместат своите канцеларии во помали градови – сето тоа може да ги намали трошоците. Вработените во хибридна средина имаат тенденција да бидат повеќе ангажирани, што доведува до намалување н трошоците.
  3. Подобро искуство на вработените и рамнотежа помеѓу работата и животот: Поголемата флексибилност и автономија го зголемуваат задоволството и среќата од работата, што ги подобрува перформансите на работа, како и целокупната благосостојба на вработените. Интегрираниот фокус на рамнотежата помеѓу работата и животот помага да се создаде успешно хибридно работно место.
  4. Подобрена безбедност и социјално дистанцирање: Со варијантите на COVID-19 за кои се предвидува дека ќе бидат постојана закана, хибридниот модел на работно место овозможува канцеларискиот простор да биде дизајниран да ја нагласи безбедноста и дезинфекцијата. Мешањето и усогласувањето кој е во канцеларија – и кога – овозможува простор за социјално дистанцирање.

Example of Hybrid Workspace

Предизвици за управување со хибридни тимови

Секоја компанија ќе се соочи со различни предизвици во правењето на хибриден модел. Подолу се некои од најчестите предизвици со кои се соочуваат лидерите на хибридните тимови денес:

  • Развивање на вистинскиот хибриден модел: Бидејќи има толку малку воспоставени модели на хибридни работни места што треба да се следат, секоја компанија мора да дизајнира и развие модел специфичен за нивните потреби. Овој пристап можеби ќе треба да биде итеративен бидејќи различни комбинации и технологии се испробани и тестирани за да се најде најдоброто одговарање за уникатната ситуација и култура на секоја компанија.
  • Зголемени безбедносни ризици: Додека компаниите се движат кон хибридни модели, безбедноста ќе продолжи да биде ризик. Со оглед на тоа што вработените работат од дома користејќи свои мрежи и потенцијално сопствени уреди, одделенијата за човечки ресурси и ИТ ќе треба да се фокусираат на безбедноста на крајните корисници.
  • Ефективно управување со луѓето: Во хибридната работна сила, менаџерите мора да се грижат да се погрижат и работниците на самото место и оддалечените работници да ги имаат истите можности и изложеност, вклучително и проценки што се засноваат на работниот производ, а не на работниот процес. Важно е да се осигура дека членовите на тимот од далечина не се чувствуваат изолирани – и исто така дека подлежат на истите очекувања и одговорност како и нивните колеги во канцеларијата.
  • Создавање беспрекорна поврзаност: За да се избегнат разлики, силоси и губење на знаење, бизнисите треба да развијат поврзување без бариери што им овозможува на хибридните тимови да комуницираат брзо и ефикасно.
Прочитај останато
Не можете да го најдете тоа што го барате?

Наши Клиенти