ЦБС Интернационал Македонија е дел од ЦБС Интернационал Србија. На нашите клиенти им обезбедуваме водечки консалтинг услуги со цел максимизирање на вредноста на нивните недвижнини.

 • Најголема фирма од областа на комерцијалните недвижнини во Србија според остварениот приход во изминатите 6 последователни години
 • ЦБС Интернационал Македонија е основана во 2014
 • Нивото на специјализирани услуги кои нашата мрежа од тимови ги обезбедуваат и се стремат да ги надминуваат очекувањата на нашите клиенти
 • Сертифицирани проценители според локална македонска методологија и RICS сертифицирани проценители од клучни меѓународни и домашни банки
 • ISO 9001:2008 сертифициран од SGS, меѓународен лидер за сертификација и контрола на квалитет

ЦБС Интернационал управува со мрежа од канцеларии во Македонија, Србија и Црна Гора, обезбедувајќи најразлични услуги како:

 • Посредување за канцелариски простор
 • Посредување за малопродажен простор
 • Посредување за индустриски простор и градежни земјишта
 • Посредување за градежни земјишта
 • Процени, советување и развој
 • Истражување на пазарот на недвижнини
 • Управување со проекти
 • Маркетинг услуги