Во стремеж кон постојано подобрување на нашите услуги и вредности, ние целосно ја согледуваме важноста на запознавање на бизнисот на нашите клиенти. Врз основа на глобалниот know-how, нашите клиенти во секое време остануваат во фокусот, имаат целосен увид во најновите глобални, регионални и локални детали на пазарот.

Длабински специјализиран преглед на пазарот каде се одразуваат индивидуалните сегменти на пазарот и специфичните трендови кои ќе ви помогнат да останете секогаш напред. Нашите клиенти имаат корист од специјализирани извештаи скроени во согласност со точните потреби на нивниот конкретен бизнис, било да е тоа канцеларија, малопродажен, индустриски или логистички сегмент.

Покриеност на Истражување на пазарот:

  • Општи економски податоци и трендови
  • Податоци за специфичен тип на имотот и трендови, вклучувајќи и продажба, наемнини и приноси
  • Демографски студии
  • Анализа на пазарот на канцелариски, малопродажен, станбени, индустриски, логистички и хотели