Нашите услуги

Нашиот искусен тим на истражувачи им нуди на колегите и клиентите широк спектар на информации, истражувачки и консултантски услуги кои ги покриваат сите аспекти на пазарот на комерцијален имот. Тимот ги резимира податоците и пазарните информации од внатрешни и надворешни извори за да обезбеди увид во трендовите на недвижности низ цела Македонија. Во светот, нашите истражувачки тимови набљудуваат активности во градови, региони и земји во демографскии економски услови. Користејќи ја нашата богата база на податоци, ние постојано евидентираме и анализираме податоци од пазарот на недвижности, социо-економски податоци и податоци од пазарот на капитал. Ова служи како сигурна основа за сеопфатни анализи, трендови и прогнози.

Истражување на пазарот покриеност:

  • Општи економски податоци и трендови
  • Податоци за специфичен тип на имот и трендови, вклучувајќи и продажба, наемнини и приноси
  • Демографски студии
  • Анализа на пазарот на канцелариски, малопродажен, станбени, индустриски, логистички простори и хотели
  • Извештаи од истражување

Market reports