Ние сме специјализирани во превземањето на стратешки пристап кон капацитетите за управување со објекти со апликација на стручни знаења, докажано најдобри практики и процеси, најдобра технологија во својата класа, набавка и иницијативи за енергија и одржливост, за подобрување на вредноста, рационално работење, управување со оперативниот ризик и намалување на оперативните трошоци за нашите клиенти.

Преку глобалната мрежа на интерни експерти за управување со објекти, стратешки партнери, сојузи и претпочитани добавувачи, ние соработуваме со секој клиент да се испорача вистински увид и мерливи резултати, помагајќи им на нашите клиенти да ги намалат трошоците со истовремено подобрување на нивото на услугата.

Областите на надлежност:

  • Набавки и управување со договори
  • Градење и одржување
  • Чистење
  • Вршење на угостителска и вендинг услуга
  • Здравје и безбедност
  • Обезбедување
  • Комунални услуги и комуникациска инфраструктура
  • Управување со простор