Нашата маркетинг и ПР поддршка предвидува длабинско советување од областа на маркетингот, концептуализација на маркетинг кампањи и маркетинг менаџмент за канцелариски и малопродажни проекти. Во тесна соработка со нашите брокерски тимови и врз основа на нашето долгогодишно искуство на пазарот ние нудиме широк спектар на маркетинг услуги, вклучувајќи:

  • Маркетинг стратегија за развој
  • Дизајн, авторски права и продукција
  • Дефиниција на медиа план
  • Рекламирање и Управување со ПР кампања
  • Организација на настани