Недвижнини


2540 m2

#1317

Тип: Комерцијален Објект

Област: Кисела Вода

Цена: 3.5 EUR / m2

Погледни
120 m2 - 650 m2

#1316

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 11.00 EUR / m2

Погледни
128 m2

#1315

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 10.00 EUR / m2

Погледни
206 m2

#1314

Тип: Деловно/станбена зграда

Област: Општина Центар

Цена: 7.00 EUR / m2

Погледни
230 m2 - 500 m2

#1313

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 15.00 EUR / m2

Погледни
345 m2

#1312

Тип: Деловна зграда

Област: Општина Центар

Цена: 8.00 EUR / m2

Погледни